Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy I Kontakt

 

Kanalizační systém splaškové kanalizace Valcha

Základní informace o stavbě:
Kanalizační systém splaškové kanalizace Valcha bude mít celkovou délku zhruba 9 kilometrů. Bude napojen na současný Litický sběrač. Čerpání splaškových odpadních zajistí 5 čerpacích stanic.

Práce na odkanalizování obce Valcha realizuje akciová společnost Metrostav.
 


2006 listopad, prosinec: zahájení stavby

 

 
Zařízení staveniště na Valše.   Výkop pro výtlačný řad.

Městská část Valcha se nachází na jihozápadním okraji Plzně. Převažující zástavba je obytná s rodinnými domy, menší část jsou stavby pro individuální rekreaci. Vybudovaná kanalizace umožní připojení staveb charakteru rodinných domů. Celková délka potrubí bude cca 9 kilometrů, z toho bude 7 km splaškové gravitační kanalizace a 2 km bude kanalizační výtlak s pěti čerpacími stanicemi.

V části obce Valcha je u výtlaku dokončena pokládka potrubí, které bylo následně zasypáno. Tři šachty na trase kanalizace byly v souladu s projektem zabetonovány. U stoky C byl proveden výkop rýhy a pokládka potrubí v úseku od prefa šachty C-176 k šachtě C-183, výkop a betonáž monolitické šachty. U další stoky musela být překopána vozovka ulice K Valše a do výkopu bylo uloženo potrubí.

 


2007 leden - březen:

 

 
Kanalizace v Dobřanské ulici.   Šachta výtlaku v Dobřanské ulici.

Metrostav pokračoval v budování výtlaku V-A . U protlaku pod železniční tratí bylo na konci března vyhloubeno 52 metrů. Pokračovala montáž štětové stěny vytahovací jámy a vystrojování revizních šachet technologií. Stoky C a CB byly dokončeny, stoka CA je hotova z 90 procent.
U výtlaku V-C byl proveden výkop a pokládka potrubí Buderus DN125, včetně zásypu, zhruba z 90 procent. Pokračovala betonáž šachty VRŠ 4 a práce na stokách B a A.

 


2007 květen – červen:

Akciová společnost Metrostav buduje splaškovou gravitační stoku v ulicích Dobřanská a Sulkovská. Byl dokončeno propojení splaškového výtlačného potrubí do Litického sběrače a byly zahájeny výkopové práce a pokládka kanalizace v oblasti Lašitov. Provádí se pokládka kanalizace v oblasti Lašitov a k Sulkovu.

 


2007 červenec – říjen 2007:

Na této stavbě rozsáhlého kanalizačního systému je položeno zhruba 80 procent splaškového kanalizačního potrubí včetně výtlačného potrubí.

 


2007/2008 listopad – leden:

Kanalizační síť, a to jak gravitační, tak tlaková, je kompletně dokončena. Stavební firma realizovala elektrické přípojky splaškových čerpacích stanic a prodlužování kanalizačních odboček za hranici vozovky.


2008 únor – duben:

Splaškové gravitační a tlaková kanalizační stoky jsou kompletně položeny.  Dokončují se výustní objekty čerpacích stanic. Provádí se elektrické přípojky čerpacích stanic, montáž technologie v čerpacích stanicích a prodloužení kanalizačních odboček.


2008 květen – červenec:

Splaškové gravitační a tlakové kanalizační stoky jsou kompletně položeny. Úspěšně probíhá budování prodloužených odboček a postupně se provádí se úpravy povrchů místních komunikací. 


2008 srpen – říjen:

 

-   -
Čerpací stanice kanalizace na Valše.   Čerpací stanice kanalizačního výtlaku

Dne 3. září 2008 bylo zahájeno předávací řízení - dílo bylo investorem převzato, a 15. září 2008 byl zahájen zkušební provoz čerpacích stanic. Poté se 30. října 2008 uskutečnilo kolaudační kontrolní šetření.


2009 leden:
 

-

K čerpací stanici na dokončené kanalizaci Valcha byla umístěna pamětní deska, která informuje veřejnost o základních faktech projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně.

[ Zpět ]