Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy I Kontakt

 

Briefing ve vodojemu Lobzy

Plzeň, 15. října 2008

TK Lobzy

Primátor města Plzně ing. Pavel Rödl odpovídá na otázky Public TV.

Posledním setkáním novinářů s primátorem města Plzně ing. Pavlem Rödlem byl briefing v dokončeném vodojemu Lobzy. Na otázky novinářů odpovídali dále ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně ing. Erich Beneš, zástupci stavebního sdružení Čistá Plzeň a rovněž vodárny Plzeň, která nový vodojem provozuje.

Vodojem má kapacitu až 2 x 10.000 m3 pitné vody a vybudovala ho akciová společnost Stavby silnic a železnic. Výtlačný řad DN 600, který je součástí vodojemu, má délku zhruba 3,7 kilometrů a je dílem s.r.o. TCHAS. Celková délka položených nových vodovodních řadů je 7,3 km. Dne 27. srpna bylo zahájeno přejímací řízení vodojemu i vodovodních řadů. Přejímce předcházely komplexní zkoušky včetně tlakových zkoušek. V současné době je vodojem provozován v režimu zkušebního provozu.

Základní údaje
Cena stavby: 15 mil. eur vč. DPH
Rozměry vodojemu: 84 x 51 x  6 metrů
Kapacita vodojemu: 2 x 10.000 m3
Hloubka výkopu jámy pro vodojem : 7,5 až 12,3 m
Objem vytěžené zeminy: 51 395 m3
Objem železobetonu: 4.455 m3
Hmotnost výztuže: 474 tun


[ Zpět ]