Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy I Kontakt

 

Prohlídka vodojemu Lobzy

Plzeň, 30. října 2007

Staveniště vodojemu Lobzy. O rozsahu stavby svědčí mj. tyto údaje: do výkopu by se vešlo celé jedno fotbalové hřiště a jeho hloubka se pohybuje od 7,5 do 12,3 metru. Při hloubení bylo vytěženo téměř 51.395 m3 zeminy, na stavbě bylo uloženo 4.012 m3 železobetonu a 432 tun výztuže.

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně (ÚKEP) uspořádal ve spolupráci s agenturou P.G.Management, která projekt Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně propaguje a mediálně podporuje, pro novináře prohlídku vodojemu Lobzy. Zúčastnil se ji rovněž primátor Plzně ing. Pavel Rödl.

Cílem akce bylo informovat celostátní i regionální média, a jejich prostřednictvím veřejnost, o aktuálním stavu projektu a je jednotlivých staveb, především vodojemu Lozy.
Tento vodojem navržen pro jímání pitné vody o celkovém objemu až 2 x 10.000 m3. Jeho vybudováním budou vyřešeny problémy se zásobováním pitnou vodou v městské části Lobzy a Doubravka, zejména podél Rokycanské třídy, kde nyní nedostatečný tlak v síti způsobuje problémy v zásobování obyvatel. Cena stavby za celý vodárenský soubor Lobzy, včetně vodovodu z vodojemu Homolka, je 15 milionů eur včetně DPH.
Na otázky novinářů odpovídali primátor Plzně ing. Pavel Rödl, ředitel ÚKEP ing. Erich Beneš a zástupci stavební firmy Stavby silnic a železnic, která vodojem buduje.

Podívejte se na film...


[ Zpět ]