Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy I Kontakt

 

Slavnostní zahájení projektu

Plzeň 18. září 2006

KOPAL PRIMÁTOR I MINISTR. Stavbu páteřního vodovodního řadu pro plzeňskou část Lobzy slavnostně zahájili s krumpáčem v ruce primátor krajské metropole Miroslav Kalous a další Plzeňan, ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Slavnostním výkopem začala za účasti primátora Plzně Miroslava Kalouse, ministra spravedlnosti a polance za Plzeň Jiřího Pospíšila a dalších osobností na staveništi vodojemu Lobzy realizace projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně. Největší investice v novodobé historii města vyčistí odpadní vody před jejich vypuštěním do řeky Berounky, řeší deficit splaškové kanalizace, zejména v jejích okrajových částech, a zlepší zásobování Plzně pitnou vodou.

Projekt v celkové hodnotě 1,7 miliardy korun podporuje prostřednictvím Fondu soudržnosti Evropská unie, která na něj přispěje částkou zhruba 1,2 miliardy korun. Dalších 64 milionů korun poskytne Státní fond životního prostředí ČR. Zbytek si město půjčí od Evropské investiční banky.
"Projekt jsme připravovali šest let. Jde o prozatím největší dotaci do vodohospodářské infrastruktury v republice," řekl primátor Plzně Miroslav Kalous, který je zároveň novým náměstkem ministra pro místní rozvoj. „Dá se říci, že prospěch z této investice budou mít v budoucnu všichni občané Plzně."
Kanalizace a vodovody bude v Plzni na rozsáhlém území stavět stavební sdružení Čistá Plzeň, kterou tvoří společnosti HOCHTIEF VSB, METROSTAV, STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC, TCHAS a STRABAG. K největším stavbám vodohospodářského komplexu patří vodovodní řady do městských částí Lobzy a Vinice. Projekt zahrnuje rovněž kanalizaci na Valše a odkanalizování Křimic, Radčic a Lochotína. Dalšími stavbami jsou retenční nádrže Gera a Bolevec, které budou zadržovat přívalové deště, aby voda nezahlcovala splaškovou kanalizaci. Dokončení staveb je předběžně stanoveno na 31. října 2008.
"Budeme hotovi do 20 měsíců," řekl Ivan Havel, obchodní ředitel Hochtiefu, lídra sdružení.
Slavnostního výkopu se dále zúčastnili: europoslanec a předseda Svazu měst a obcí Oldřich Vlasák, Ivan Pilip, zástupce Evropské investiční banky a Vladimír Matuš, z českého zastoupení u Evropské komise v Bruselu.

Podívejte se na film...


[ Zpět ]