Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy I Kontakt

 


Retenční nádrž Bolevec a vodárenský soubor Lobzy

Rekapitulace dosavadního postupu prací na projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně (retenční nádrž Bolevec a vodárenský soubor Lobzy):


Retenční nádrž Bolevec

Retenční nádrž Bolevec je navržena jako podzemní železobetonový monolitický objekt s retenčním objemem 3.100 m3. Stavba retenční nádrže je nezbytná z důvodu soustavného kapacitního přetěžování dosavadního boleveckého sběrače splaškovou a dešťovou vodou, a je důležitá rovněž pro další rozvoj této lokality.
Retenční nádrž buduje akciová společnost HOCHTIEF CZ.

Cena stavby: 3,2 mil. EUR vč. DPH
Termín dokončení: květen 2008
Rozměry nádrže: 86,1 x 26,8 x 4,0 metru (poznámka: hloubka 4,0 metru je v nejhlubším místě nádrže)
Množství vytěžené zeminy: 19.500 m3

Stavební jáma je zapažena systémem záporového pažení s fošnovou výdřevou o ploše zhruba 800 m2.
Ke dni 14. 5. 2007 byly zabedněny konstrukce o ploše cca 1.700 m2.
Ke dni 14. 5. 2007 bylo uloženo cca 70 tun betonářské výztuže a cca 2.000 m3 betonu.


Vodárenský soubor Lobzy

Vodárenský soubor Lobzy bude tvořit výtlačný řad pitné vody vedený z vodojemu Homolka přes městskou část Slovany a Lobzy až do místa nového vodojemu Lobzy.
Vodojem je navržen pro jímání pitné vody o celkovém objemu až 2 x 10.000 m3. Jeho vybudováním budou eliminovány problémy se zásobováním pitnou vodou v městské části Lobzy a Doubravka, zejména podél Rokycanské třídy, kde nyní nedostatečný tlak v síti způsobuje problémy v zásobování pitnou vodou. Celková délka potrubí bude zhruba 8,2 kilometrů.
Vodojem Lobzy buduje akciová společnost Stavby silnic a železnic. Výtlačný řad DN 600, který je součástí vodárenského souboru, realizuje s.r.o. TCHAS.

Cena stavby (celý vodárenský soubor, včetně vodovodu z vodojemu Homolka): 15 mil. EUR vč. DPH
Termín dokončení: srpen 2008
Rozměry vodojemu: 84 x 51 x 6 metrů
Hloubka výkopu: 7,5 až 12,3 m
Množství vytěžené zeminy: 51 395 m3 (poznámka: do výkopu se vejde celé jedno fotbalové hřiště)


Rozhodující objemy prací na vodojemu Lobzy:

Hlavní objemy Celkové množství Provedeno ke 14. 5. 2007
železobeton 4455,5 m3 954 m3
výztuž 474,5 t 145 t
bednění 10 040 m2 820 m2

Na vodárenském souboru Lobzy bude vybudováno 8.220 m nových vodovodních řadů o průměru 200 až 600 mm z tvárné litiny. V současné době je položeno 2.650 m nových řadů.

Projekt Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně představuje jednu z největších investic v novodobé historii Plzně. Za téměř 2 miliardy korun postaví město na rozsáhlém území soubor šesti staveb. Finanční hodnota projektu je zhruba 1 miliarda 700 milionů korun a město Plzeň na něj získalo finanční pomoc z Evropské unie a od České republiky. Téměř 75 procent z ceny, tedy asi 1,18 miliardy korun, poskytne Plzni Evropská unie a 64 milionů poskytne Státní fond životního prostředí ČR. Zbytek si město půjčí od Evropské investiční banky, dluh přitom začne splácet až po pěti letech od dokončení projektu

Jednotlivé stavby projektu buduje stavební sdružení Čistá Plzeň, které tvoří tyto společnosti s následujícími podíly: HOCHTIEF CZ jako lídr sdružení (34%), Metrostav (25%), Stavby silnic a železnic (23%), TCHAS (10%) a Strabag (8%).

Předpokládaný termín dokončení projektu je stanoven na konec srpna 2008.


V Plzni, dne 15. května 2007
 

Pro další informace kontaktujte:
Jiří Bigas, vedoucí realizačního týmu P.G.Management
224 916 850
724 042 370
mailto: jiri.bigas@pgm.cz

Mgr. Alena Čechová
ředitelka útvaru Komunikace, tisková mluvčí HOCHTIEF CZ
Tel.: +420 283 841 851
Fax: +420 283 840 642
mailto: alena.cechova@hochtief.cz


[ Zpět ]