Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy I Kontakt

 


Největší vodohospodářský projekt v Plzni odstartoval

Stavební sdružení Čistá Plzeň zahájilo realizaci projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně. Během dvou let budou na rozsáhlém území města vybudovány kanalizace a vodovody, jejichž cílem je vyčistit odpadní vody před jejich vypuštěním do řeky Berounky, vyřešit deficit splaškové kanalizace a zlepšit zásobování Plzně pitnou vodou, zejména v oblasti Sylvánu a Švábin.

Stavět se začaly páteřní vodovodní řady do městských částí Lobzy a Vinice, které patří k největším stavbám celého komplexu. Projekt dále zahrnuje kanalizaci na Valše, odkanalizování Křimic, Radčic a Lochotína. Dalšími stavbami jsou podzemní retenční nádrže Gera a Bolevec, kde začaly výkopové práce.

Hlavní vodovodní sítě povedou do Lobez a na Vinice. Jejich úkolem je zlepšit zásobování pitnou vodou zejména na Vinicích, Sylvánu a při Rokycanské třídě.

Retenční nádrže Gera a Bolevec budou zadržovat vodu při přívalových deštích, aby nezahlcovala splaškovou kanalizaci. Obě nádrže sníží nárazové množství odpadních vod v kanalizačním sběrači, aby nejvíce znečištěný prvotní splach neodtékal rovnou do Berounky, ale postupně protekl čistírnou odpadních vod. Zároveň se sníží i riziko poškození kanalizace.

Nově budovaná kanalizace na Valše, v Radčicích, Křimicích a na Lochotíně má celkovou délku přibližně 23 kilometrů. Zajistí plnohodnotné bydlení v okrajových částech města a kvalitní čištění odpadních vod v městské čistírně odpadních vod.

Projekt v celkové hodnotě 1,7 miliardy korun je největší novodobou investice města. Je podpořený prostřednictvím Fondu soudržnosti Evropské unie, která na něj přispěje částkou zhruba 1,2 miliardy korun. Dalších 63 milionů korun poskytne Státní fond životního prostředí ČR. Zbytek si město Plzeň půjčí od Evropské investiční banky.

Předpokládaný termín dokončení stavby je stanoven na konec srpna 2008.

Sdružení Čistá Plzeň tvoří společnosti HOCHTIEF CZ jako lídr sdružení (34 %), METROSTAV (25 %), STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC (23 %), TCHAS (10 %) a STRABAG (8 %).

 

V Plzni, dne 14. prosince 2006

 

Další informace:

Jiří Bigas, P.G.Management, telefon 224 916 850, e-mail: jiri.bigas@pgm.cz


Společnost P.G.Management zvítězila ve výběrovém řízení a bude zajišťovat podporu a propagaci projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně po celou dobu jeho realizace. Zástupci společnosti působí v oboru komunikace už více jak deset let. Poskytují kompletní PR servis a konzultační činnost a zajišťují marketing a sponzoring sportovních akcí a společenských událostí.


[ Zpět ]