Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy

 


Slavnostní zahájení největší plzeňské investice

Slavnostním výkopem začala dnes za účasti primátora Plzně Miroslava Kalouse, ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila a zástupce Evropské investiční banky Ivana Pilipa na staveništi vodojemu Lobzy realizace projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně. Největší investice v novodobé historii Plzně vyčistí odpadní vody před jejich vypuštěním do řeky Berounky, řeší deficit splaškové kanalizace, zejména v jejích okrajových částech, a zlepší zásobování Plzně pitnou vodou.

Projekt v celkové hodnotě 1,7 miliardy korun podporuje prostřednictvím Fondu soudržnosti Evropská unie, která na něj Plzni přispěje částkou zhruba 1,2 miliardy korun. Dalších 64 milionů korun poskytne Státní fond životního prostředí ČR. Zbytek si město půjčí od Evropské investiční banky.

Dokončení staveb je předběžně stanoveno na 31. října 2008. Podmínkou města a Evropské unie je, aby realizace všech projektů začala současně. K největším stavbám vodohospodářského komplexu patří vodovodní řady do městských částí Lobzy a Vinice. Projekt zahrnuje rovněž kanalizaci na Valše, odkanalizování Křimic, Radčic a Lochotína. Dalšími stavbami jsou nové retenční nádrže Gera a Bolevec, které budou zadržovat přívalové deště, aby voda nezahlcovala splaškovou kanalizaci.

Kanalizace a vodovody bude v Plzni na rozsáhlém území stavět stavební sdružení Čistá Plzeň. Sdružení tvoří společnosti HOCHTIEF VSB jako lídr sdružení (34 %), METROSTAV (25 %), STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC (23 %), TCHAS (10 %) a STRABAG (8 %).

 

V Plzni, dne 18. září 2006

 

Další informace:

Jiří Bigas, P.G.Management, telefon 224 916 850, e-mail: jiri.bigas@pgm.cz


Společnost P.G.Management zvítězila ve výběrovém řízení a bude zajišťovat podporu a propagaci projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně po celou dobu jeho realizace. Zástupci společnosti působí oboru komunikace už více jak deset let. Poskytují kompletní PR servis a konzultační činnost a zajišťují marketing a sponzoring sportovních akcí a společenských událostí.

[ Zpět ]