Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy

 


Dodavatelem projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury je konsorcium Čistá Plzeň

Ředitel útvaru investic města Plzně Evžen Kaucký a představitelé sdružení firem Čistá Plzeň dnes v Plzni podepsali smlouvu, podle níž soubor šesti staveb za téměř 2 miliardy korun, které doplní vodovodní a kanalizační síť Plzně, postaví toto sdružení. Členy konsorcia, které vyhrálo výběrové řízení na dodávku největší novodobé stavební zakázky financované na území města z veřejných zdrojů, jsou firmy: HOCHTIEF VSB a.s., METROSTAV a.s., STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC a.s., TCHAS spol. s r.o. a STRABAG a.s. Stavět se začne na podzim letošního roku a uvedení staveb do provozu je plánováno nejpozději do konce roku 2008. Projekt finančně podporují Evropská unie a Státní fond životního prostředí ČR.

Projekt s názvem Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně řeší deficit splaškové kanalizace a má odstranit nedostatky v zásobování obyvatel Plzně pitnou vodou, zejména v jejích okrajových částech. Jeho finanční hodnota je zhruba 1 miliarda 700 milionů korun, město Plzeň na něj získalo finanční pomoc z Evropské unie a od České republiky. Téměř 75 procent z ceny, tedy asi 1,18 miliardy korun, poskytne Plzni Evropská unie a 64 milionů poskytne Státní fond životního prostředí ČR. Zbytek si město půjčí od Evropské investiční banky, dluh přitom začne splácet až po pěti letech od dokončení projektu

„Příspěvek Evropské unie na tento projekt je největší získaná dotace v historii Plzně,“ řekl primátor Miroslav Kalous. „Pro Plzeňany znamená významné zvýšení životní úrovně v krátkém časovém úseku, pro Plzeň důležitý krok v rozvoji města a pro Českou republiku významné plnění absorpční kapacity státu. Je to doklad tom, že připravovat velké projekty se vyplácí a že čerpání prostředků z Evropské unie není v žádném případě fikcí.“

Evropská unie poskytuje členským zemím z Fondu soudržnosti finanční prostředky na zlepšení životního prostředí a zvýšení kvality života obyvatel členské země, nebo určitého regionu.

Projekt zahrnuje soubor staveb, na které už byla vydána stavební povolení. Jde konkrétně o tyto stavby:

1. Retenční nádrž Gera
Stavba bude situována za Boleveckou ulicí nedaleko vysokoškolských kolejí. Je navržena jako podzemní železobetonový monolitický objekt s retenčním objemem 2350 m3. Jejím cílem je snížení množství odpadních vod v kanalizačním sběrači zejména při prudkých deštích, čímž se sníží riziko poškození kanalizace a zároveň bude zajištěno vyčištění odpadních vod před jejich vypuštěním do Berounky.

2. Retenční nádrž Bolevec
Stavba bude umístěna při komunikaci U Velkého rybníka nedaleko železniční trati na Žatec. Je navržena jako podzemní železobetonový monolitický objekt s retenčním objemem 3100 m3 a stejně jako nádrž Gera má snížit množství odpadních vod v kanalizačním sběrači a jejich vyčištění před vypuštěním do řeky.

3. Vodárenský soubor Lobzy
Vodárenský soubor Lobzy bude tvořit výtlačný řad pitné vody vedený z vodojemu Homolka přes městskou část Slovany a Lobzy do až místa nově navrženého vodojemu Lobzy. Vodojem je navržen pro jímání pitné vody o celkovém objemu až 2 x 10000 m3. Jeho vybudováním budou eliminovány problémy se zásobováním pitnou vodou v městské části Lobzy a Doubravka, zejména podél Rokycanské třídy, kde nedostatečný tlak v síti způsobuje problémy v zásobování pitnou vodou. Celková délka potrubí bude zhruba 7 kilometrů.

4. Vodárenský soubor Vinice
Hlavním objektem vodárenského souboru Vinice bude vodojem o celkovém akumulačním objemu 2 x 6000 m3 pitné vody. Jeho součástí budou též propojovací řady a připojení vodojemu na dva výtlačné řady do vodojemu Sylván. Vodojem Vinice usnadní zásobování pitnou vodou městské části Roudná, části Lochotína, Vinic a středu města. Zároveň bude možno v blízké budoucnosti odstavit z provozu starý a poruchový výtlačný řad z vodojemu Bory do vodojemu Sylván.

5. Kanalizace Valcha
Kanalizační systém splaškové kanalizace bude mít celkovou délku zhruba 9 kilometrů. Bude napojen na současný Litický sběrač. Čerpání splaškových odpadních zajistí 5 čerpacích stanic.

6. Kanalizace Křimice, Radčice a Lochotín
Kanalizační systém splaškové kanalizace bude mít celkovou délku zhruba 14 kilometrů. Umožní plnohodnotné bydlení v okrajových částech města Plzně. Protože bude napojen na stávající kanalizační systém města, bude zaručeno kvalitní čištění odpadních vod v městské ČOV před jejich vypuštěním do řeky Berounky.
 

V Plzni, dne 29. srpna 2006

 

Další informace:

Jiří Bigas, P.G.Management, telefon 224 916 850, e-mail: jiri.bigas@pgm.cz


Společnost P.G.Management zvítězila ve výběrovém řízení a bude zajišťovat podporu a propagaci projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně po celou dobu jeho realizace. Zástupci společnosti působí oboru komunikace už více jak deset let. Poskytují kompletní PR servis a konzultační činnost a zajišťují marketing a sponzoring sportovních akcí a společenských událostí.

[ Zpět ]