Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy

 


Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně

Plzeňský magistrát připravil projekt, který představuje jednu z největších investic v novodobé historii města. Za téměř 2 miliardy korun postaví od září 2006 do konce roku 2008 soubor osmi staveb, které doplní vodohospodářskou infrastrukturu Plzně.

Projekt řeší deficit splaškové kanalizace a má odstranit nedostatky v zásobování obyvatel Plzně pitnou vodou, zejména v jejích okrajových částech. Finanční hodnota projektu je zhruba 1 miliarda 700  milionů korun a město Plzeň na něj získalo finanční pomoc z Evropské unie a od České republiky. Téměř 75 procent z ceny, tedy asi 1,18 miliardy korun, poskytne Plzni Evropská unie a 64 milionů poskytne Státní fond životního prostředí ČR. Zbytek si město půjčí od Evropské investiční banky, dluh přitom začne splácet až po pěti letech od dokončení projektu

„Získání finančních prostředků na takto rozsáhlý projekt byla práce administrativně i časově velice náročná. První záměr projektu se datuje již od roku 1999,“ řekl Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně.

Evropská unie poskytuje členským zemím z Fondu soudržnosti finanční prostředky určené na zlepšení životního prostředí a zvýšení kvality života obyvatel členské země, nebo určitého regionu. Pomáhá tak snižovat hospodářské a sociální rozdíly mezi občany Evropské unie.

Projekt zahrnuje osm staveb (retenční nádrže Gera a Bolevec, kanalizaci Valcha, vodárenské soubory Lobzy a Vinice a kanalizaci Křimice, Radčice a Lochotín), jejichž cílem je zlepšit zásobování obyvatel Plzně pitou vodou a vyčistit odpadní vody před jejich vypuštěním do řeky Berounky. Na všechny stavby jsou už vydána stavební povolení a na podzim letošního roku se předpokládá zahájení výstavby. Uvedení staveb do provozu se plánuje nejpozději do konce roku 2008.

 

V Plzni, dne 1. srpna 2006

 

Další informace:

Jiří Bigas, P.G.Management, telefon 224 916 850, e-mail: jiri.bigas@pgm.cz


Společnost P.G.Management zvítězila ve výběrovém řízení a bude zajišťovat podporu a propagaci projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně po celou dobu jeho realizace. Zástupci společnosti působí oboru komunikace už více jak deset let. Poskytují kompletní PR servis a konzultační činnost a zajišťují marketing a sponzoring sportovních akcí a společenských událostí.

[ Zpět ]