Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy I Kontakt

 

Vodárenský soubor Lobzy je ve zkušebním provozu

Vodárenský soubor Lobzy, včetně vodojemu, je ve zkušebním provozu. Soubor staveb za 15 milionů eur, který provozuje Vodárna Plzeň, tak bude v nejbližší době připraven sloužit Plzeňanům.

Vodárenský soubor Lobzy tvoří kromě vodojemu ještě výtlačný řad pitné vody vedený z vodojemu Homolka přes městskou část Slovany a Lobzy. Jeho vybudováním budou odstraněny problémy se zásobováním pitnou vodou v městské části Lobzy a Doubravka, především podél Rokycanské třídy, kde nedostatečný tlak v síti dosud způsobuje obyvatelům problémy.
Vodojem má kapacitu až 2 x 10.000 m3 pitné vody a vybudovala ho akciová společnost Stavby silnic a železnic. Výtlačný řad DN 600 má délku zhruba 3,7 kilometrů a je dílem s.r.o. TCHAS. Celková délka položených nových vodovodních řadů je 7,3 km. Dne 27. srpna bylo zahájeno přejímací řízení vodojemu i vodovodních řadů. Přejímce předcházely komplexní zkoušky včetně tlakových zkoušek. V současné době je vodojem provozován v režimu zkušebního provozu.

Základní údaje
Cena stavby: 15 mil. eur vč. DPH
Rozměry vodojemu: 84 x 51 x  6 metrů
Kapacita vodojemu: 2 x 10.000 m3
Hloubka výkopu jámy pro vodojem : 7,5 až 12,3 m
Objem vytěžené zeminy: 51 395 m3 (do výkopu by se vešlo celé jedno fotbalové hřiště)
Objem železobetonu: 4.455 m3
Hmotnost výztuže: 474 tun

Vodárenský soubor Lobzy je součástí rozsáhlého projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně, který představuje jednu z největších investic v novodobé historii města. Zahrnuje šest staveb, kromě: vodárenského souboru Lobzy vodárenský soubor Vinice, retenční nádrže Gera a Bolevec, kanalizaci na Valše a kanalizační systém v Radčicích, Křiimcích a Lochotíně.
Finanční hodnota projektu je zhruba 1 miliarda 800 milionů korun a město Plzeň na něj získalo finanční pomoc z Evropské unie a od České republiky. Téměř 75 procent z ceny, tedy asi 1,18 miliardy korun, poskytuje Plzni Evropská unie a 64 milionů korun Státní fond životního prostředí ČR. Zbytek si Plzeň půjčila od Evropské investiční banky, dluh přitom začne splácet až od roku 2010.
Evropská unie poskytuje členským zemím z Fondu soudržnosti finanční prostředky určené na zlepšení životního prostředí a zvýšení kvality života obyvatel členské země, nebo určitého regionu.
Zhotovitelem je stavební sdružení Čistá Plzeň, které tvoří společnosti HOCHTIEF CZ jako lídr sdružení (34 %), METROSTAV (25 %), Stavby silnic a železnic (23 %), TCHAS (10 %) a STRABAG (8 %).


V Plzni, dne 15. října 2008


Další informace poskytne:

Jiří Bigas, vedoucí realizačního týmu P.G.Management
jiri.bigas@pgm.cz
224 916 850
724 042 370

Ing. Josef Holý, manažer technického úseku ÚKEP
holy@plzen.eu
378 035 955
724 507 449