Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy

 


Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně

Primátor města Plzně Miroslav Kalous a jednatel společnosti P.G.Management Mikoláš Černý podepsali smlouvu, jejímž cílem je podpora a propagace projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně.

Tento projekt řeší deficit splaškové kanalizace a má odstranit nedostatky v zásobování obyvatel Plzně pitnou vodou, zejména v jejích okrajových částech. Finanční hodnota projektu je zhruba 1 miliarda 700  milionů korun a město Plzeň na něj získalo finanční pomoc z Evropské unie a od České republiky. Z evropského Fondu soudržnosti dostane Plzeň 39 090 tis. EUR a ze Státního fondu životního prostředí ČR jí bude poskytnuta podpora ve výši 63 893 tis. Kč.

„Získání finančních prostředků na takto rozsáhlý projekt byla práce administrativně i časově velice náročná. První záměr projektu se datuje již od roku 1999,“ řekl včera Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně. „V této chvíli dělí město Plzeň od vlastní realizace již poslední výběrové řízení na dodavatele stavby. Tím vlastně skončí přípravné práce a projekt se dostane do fáze realizace.“

Evropská unie poskytuje členským zemím z Fondu soudržnosti finanční prostředky určené na zlepšení životního prostředí a zvýšení kvality života obyvatel členské země, nebo určitého regionu. Pomáhá tak snižovat hospodářské a sociální rozdíly mezi občany Evropské unie.

Projekt zahrnuje soubor šesti staveb (retenční nádrže Gera a Bolevec, kanalizaci Valcha, vodárenské soubory Lobzy a Vinice a kanalizaci Křimice, Radčice a Lochotín), jejichž cílem je zlepšit zásobování obyvatel Plzně pitou vodou a vyčistit odpadní vody před jejich vypuštěním do řeky Berounky. Na všechny stavby jsou už vydána stavební povolení a v druhé polovině letošního roku se předpokládá zahájení výstavby. Uvedení staveb do provozu se plánuje nejpozději do konce roku 2008. V současné době probíhá výběrové řízení pro výběr zhotovitele těchto staveb.

 

V Plzni, dne 7. července 2006

 

Další informace:

Jiří Bigas, P.G.Management, telefon 224 916 850, e-mail: jiri.bigas@pgm.cz


Společnost P.G.Management zvítězila ve výběrovém řízení a bude zajišťovat podporu a propagaci projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně po celou dobu jeho realizace. Zástupci společnosti působí oboru komunikace už více jak deset let. Poskytují kompletní PR servis a konzultační činnost a zajišťují marketing a sponzoring sportovních akcí a společenských událostí.

[ Zpět ]