Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy I Kontakt

 

  • Cíle projektu

  • Financování

  • Evropská unie


 

CÍLE PROJEKTU

Starosti se zásobováním Plzeňanů pitnou vodou, problémy s kanalizací a čištěním odpadních vod řeší projekt Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně, jehož realizace začne letos v září a skončí v roce 2008. Projekt se připravoval a vyvíjel řadu let, bylo do něho vloženo mnoho práce a úsilí a vlastní realizace je završením tohoto projektu. Výstavba se přímo dotkne více než třetiny obyvatel města, především na Severním Předměstí, v Radčicích, Křimicích, Valše a Lobzích. Může znamenat krátkodobé zhoršení bydlení v místě výstavby, ale znamená obrovský vklad do budoucnosti, zejména pro výrazné zlepšení kvality života Plzeňanů.

 

FINANCOVÁNÍ

Jedná se o jednu ze dvou největších novodobých investic magistrátu - její hodnota představuje zhruba 1 miliardu 700 milionů korun. Projekt finančně podpořily Evropská unie a Státní fond životního prostředí České republiky. Téměř 75 procent z ceny, tedy asi 1,18 miliardy korun, poskytne Plzni Evropská unie a 64 milionů poskytne Státní fond životního prostředí ČR. Zbytek si město půjčí od Evropské investiční banky, dluh přitom začne splácet až po pěti letech od dokončení projektu.

 

EVROPSKÁ UNIE

Evropská unie poskytuje členským zemím z Fondu soudržnosti finanční prostředky určené na zlepšení životního prostředí a zvýšení kvality života obyvatel členské země, nebo určitého regionu. Česká republika má pro období 2007 – 2013 rezervováno zhruba 23,7 miliardy euro, tj. přibližně 90 miliard korun ročně, což je přibližně stejně jako mnohem věší Německo a jedenáctkrát více než stejně lidnatá Belgie. Česko tak může očekávat příliv finančních prostředků ze strukturálních fondů v průměrné výši 3 % HDP po dobu následujících sedmi let. To je v průměru dvakrát tolik, kolik máme možnost čerpat v současné době a zhruba osmkrát víc, než jsme obdrželi před vstupem do Evropské unie.