Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy I Kontakt

 

  • Útvar koordinace evropských projektů města Plzně

  • P.G.Management


ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚ, p.o.
ÚKEP MP, p.o. je garantem a koordinátorem projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně.
Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, (dále jen ÚKEP) byl zřízen k 1. březnu 2005 jako příspěvková organizace statutárního města Plzně. Jeho zřizovatelem je Rada města Plzně a řízením je pověřena Kancelář primátora města Plzně. Hlavním cílem činnosti příspěvkové organizace je koordinace dotačních projektů. Soustřeďuje se především na přípravu takovýchto projektů, na zpracování žádostí o dotace, na řízení a realizaci projektů a jejich následné administrativní vypořádání.
ÚKEP zajišťuje informace z oblasti získávání dotací a grantů zaměřené především na zdroje EU a poskytuje servis všem subjektům v rámci města Plzně a dalším zájemcům, se kterými spolupracuje na konkrétních projektech. Zaměřuje se na větší projekty realizované s příspěvkem Evropské unie, a to jak Strukturálních fondů, tak Fondu soudržnosti. Zároveň k realizovaným projektům zajišťuje optimalizaci struktury řízení a financování. V rámci optimalizace vlastních zdrojů žadatele získává finanční prostředky z národních a místních zdrojů.
ÚKEP je organizace, která zaměstnává především manažery pro řízení projektů a specialisty na jednotlivé zajišťované činnosti. Při řešení konkrétních projektů spolupracuje s odborníky v rámci města Plzně a v případě potřeby, u konkrétních projektů, i s externími specialisty.


www.ukep.eu


P.G.Management, s.r.o.Společnost P.G.Management zvítězila ve výběrovém řízení na splnění veřejné zakázky, a bude tedy zajišťovat podporu a propagaci projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně po celou dobu jeho realizace.
Zástupci společnosti působí v oboru komunikace už více jak deset let. Dokáží informace pro své klienty vytvářet, šířit, krotit či usměrňovat. Nejedná se přitom o nějakou tajemnou či nečistou hru - naopak, naším úkolem je rozkrýt a přiblížit práci našich klientů novinářům a tím i veřejnosti.
Společnost P.G.Management poskytuje kompletní PR servis a konzultační činnost a zajišťuje marketing a sponzoring sportovních akcí a společenských událostí.

www.pgm.cz

 

[ Zpět ]